Slav och president

Slav och president kortspel

Slav och president är ett ganska nytt kortspel som under det senaste årtiondet spritt sig som en löpeld runtom i skolor i Sverige. Namnet går under flera olika namn, varav en del tveklöst politiskt inkorrekta. Namnet, oavsett vilket av dem, är ett uttryck för den sociala skiktning som förekommer i spelet. I andra europeiska länder går spelet under riktigt vulgära namn som exempelvis "trouduc" och "arse hole".

Slav och President spelas med fördel av 3 toll 6 spelare och handlar liksom många andra spel om att så snabbt som möjligt bli av med korten. Det som skiljer det åt från många andra är dels speltekniken, dels att man har en ”rangordning” mellan spelarna. Spelet har inget egentligt mål förutom i det första partiet då deltagarna spelar om att vinna och på så sätt få presidenttiteln. Partierna därefter får de andra spelarna försöka ta över presidenttiteln.

Läs vidare och ta reda på just hur du spelar Slav och president!

Slav och president - så här spelar du

Detta kortspel kommer ursprungligen från Kina där det är känt som "zheng shang you" (ungefär ”klättra uppåt”). Det förekommer även i Japan, under namnet "dai hin min" (”mycket fattig man”). Spelet kom till Europa omkring 1980 och spreds snabbt.
Tekniskt sett tillhör Slav och president liksom exempelvis Vändåtta stoppspelen, med andra ord gäller det att bli av med sina kort så fort som möjligt.
Slav och president har lika många olika spelvarianter som det har namn men vi kommer att presentera det klassiska splet här. 

Man delar ut korten tills dessa tar slut och givaren delar korten ett och ett medsols, så långt kortleken räcker. Om man inte är fyra deltagare kommer några att få ett kort mer på handen än de andra. Efter utgången av första given, och alla följande givar, råder en social rangordning medsols bordet runt. Detta brukar reflekteras i sittarrangemanget: ”presidenten” ska helst ha en komfortabel fåtölj, medan ”slaven” (som alltså hamnar närmast till höger om presidenten) istället får en uppochnedvänd pappkartong eller något liknande, om han nu alls ska tillåtas sitta. Övriga sitter på olika mer eller mindre bekväma stolar. Stolarnas placering ändras inte under partiets gång, men spelarna får däremot då och då flytta på sig beroende på hur det går.

I första given är det förhand som spelar ut först. Från och med den andra given är det dock ”slaven” som ska samla in alla korten, blanda och dela ut med början på presidenten. Så snart alla korten är utdelade ska ”negern” ta sina tre högsta kort (eller bara två, i en variant) och ge till presidenten, varpå presidenten ger ”slaven” sina tre lägsta kort i utbyte. Därefter är det presidenten som spelar ut först. Den som spelar ut först tar mellan ett och fyra kort från sin hand och lägger dem fullt synliga på bordet. Om han lägger ut två eller flera kort måste dessa vara i samma valör. I turordning medsols ska nu de andra antingen säga ”pass” (vilket också kan  markeras genom att man knackar i bordet) eller lägga ut lika många kort som den som spelade ut först, men av högre valör än dem som spelats ut senast. Även om man passat innan, får man ”komma tillbaka in” och spela ut (om man kan) när det blir ens tur igen. Först när någon spelat så höga kort att alla de andra i turordning passar bordet runt, tas alla de utlagda korten bort och utgår ur spelet. Den som senast lade ut ska så spela ut på nytt: ett enkelkort, ett par, en triss eller ett fyrtal, helt enligt ovan.

Exempel vid fyra spelare: 
A lägger två femmor. B passar. C lägger två nior. D lägger två damer. E passar. A passar. B passar. C lägger två ess. Alla de andra passar i tur och ordning. Korten på bordet tas bort. C lägger ut på nytt, en ensam åtta denna gång. D lägger en tia, E lägger en dam, A passar osv. Notera att man i varje omgång alltid måste spela ut lika många kort som den som börjar att lägga, eller fler eller så får man passa! Vid Ess får personen med Esset direkt spela valfritt kort. 

Efter utgången av första given har en av deltagarna nämligen blivit ”president” (den som först blev av med sina kort), en annan ”slav” (den som sist hade kort kvar) medan de övriga blev ”medborgare” utan någon inbördes åtskillnad. Efter varje giv byter man vid behov stol. Den som först blir av med sina kort ska när given är färdigspelad flytta över till (eller sitta kvar på) presidentens plats, osv. medsols till ”slavens” plats, där den ska sitta som sist har kort kvar efter att de andra blivit av med sina.

Kortbyte

Vid varje ny giv genomförs kortbyten enligt en tydlig rangordning. Det kan se ut enligt följande:

Vid spel med tre deltagare

President ger slaven sina tre sämsta kort.
Slaven ger presidenten sina tre bästa kort.

Vid spel med fem deltagare

Presidenten ger slaven sina två sämsta kort.
Slaven ger presidenten sina två bästa kort.
Den näst första (vicepresident) ger ett av sina sämsta kort till den näst sista.
Den näst sista (viceslav) ger sitt bästa kort till den näst första.

Vem vinner Slav och president?

Den spelare som först lyckas bli av med korten vinner spelet och utnämns som president (kung) i nästa spelrunda. Den som sist blir av med sina kort blir slav och måste ge sina bästa kort till presidenten i nästa omgång samtidigt som denne tilldelas presidentens sämsta kort.

Man räknar poäng i slutet av varje omgång och det kan se ut enligt följande:

  • Det är bra om ni utser någon som för protokoll i kortspelet.
  • Den som först blir av med alla sina kort får en poäng mindre än antalet spelare: alltså t.ex. 4 poäng om man är fem spelare. Näste får då 3 poäng, näste 2 poäng och näste 1 poäng. Kvar är den som fortfarande har kort kvar på handen; han får ingen poäng alls och blir ”slav”.
  • Man spelar flera givar tills någon nått upp i en överenskommen summa poäng som exempelvis 15 eller 25 poäng. Den spelaren har då vunnit. Får fler samma poängsumma, vinner den som fick flest poäng i den sista given. 

Spelet blir både utmanande och roligt då det inte är så lätt att knuffa ned presidenten från dennes plats, eller att stiga uppåt från ”slavens”, eftersom utbytet av kort mellan dessa två spelare förbättrar och försämrar utgångslägena. Spelet är lite liksom de liv vi lever - inte alltid så rättvist! 


casinovinnaren.com